km_product_2100x1610
ansimagkm_envelope_3600_50-60hz_110615ansimagkmenvelope_120315ansimag_km_cutawayansimag_km_dims

KM

Химиялық заттарды өңдеудің жалпы саласында қолданылатын орталықтан тепкіш, қаптамаланған, бір жақты соратын, магнит жетегі бар герметикалық сорғылары.

Бұл сорғылар ASME / ANSI  стандарты бойынша  әртүрлі үлгі өлшемдерде шығарылады және құбыржелілері мен тіреу тақтасын алмастыру қажеттілігін тудырмай , өзге өндірушілердің сорғыларымен  және аса сенімді  магнит жетегі бар Sundyne ANSIMAG герметикалық сорғыларымен  өзара өлшемдік алмасуды қатамасыз ету үшін стандартты сыртқы ауқымға ие. Біздің магнит жетегі бар герметикалық сорғыларымыз стандартты жобалық сипаттамаларға ие және дәстүрлі құрылым материалдарын қолданады.

— Шығыны:  34 м³/сағ (147 гал/мин) дейін
— Тегеуріні . 43 м (140 фут)дейін

KM сериясының сорғылары ерекше мақсатқа арналған химикаттарды  өндіруде, химиялық  және құрыш құю өнеркәсібінде қолданылатын көптеген жемірлік және қышқылдық орталарды тасымалдауға таптырмайды

Тегеуріні 10 -140 фут  2 - 30 м 60 Гц:  3 -43 м
Шығыны -147 галлон/мин  8 - 27 м3/сағ 60 Гц:  10 - 34 м3/сағ
Максималды қуаты 1  7,5 а.к -5,5 кВт
Температуралық диапазоны  -20  250°F  -29 - 121°C
Сатылар саны 1
Сорғы корпусының максималды есептік қысымы 150 фунт/шаршы дюйм 10,3 бар
Стандартты жеткізу мерзімі 14-18 апта
Құралым материалдары Этилентетрафторэтилен, көміртекпен армирленген талшық (стандартнты шешім), шыныталшықпен армирленген перфторалкоксиэтилен,(тапсырыс бойынша)
Қолжетімді мойынтірек  материалдары Карбид кремний(стандартты материал), көмір графит (тапсырыс бойынша)
Гидросығымдау қысымы 225 фунт/шаршы дюйм (манометриялық қысым) 15,5 бар
Максималды тұтқырлығы 150 сСт
Қатты бөлшектердің көлемі Көлемі 1/16″ (1,6 мм) масса бойына 20%-ға дейінгі концентрация
Электр қозғалтқышы туралы ақпарат NEMA C, шетжаққа орнату және IEC B5
Монтаждау типі Моноблок
Қолда бар гидравликалық үлгілік өлшемдер саны 3
Тығыздамалардың қолжетімді конфигурациясы Тығыздамалар қолданылмайды
Қолжетімді фланецтар Әмбебап фланецтар, ANSI-ға сай, 150 RF классы, ISO PN16 және JIS, 10 кг/см2

Бір жақты соратын және магнит жетегі бар, көлденең, қаптамаланған герметикалық сорғылары

Бір жақты соратын және магнит жетегі бар Sundyne  қаптамаланған герметикалық сорғылары  химиялық заттарды өңдеуге ASME / ANSI B73.3 стандарттарының талаптарына сай.Бұл сорғылар жемірлілігі жоғары химиялық заттарды, қышқылдарды, тұзды су мен еріткіштерді тасымалдау үшін тамаша таңдау болып табылады.

 • Этанол
 • Органикалық химиялық заттар
 • Сусымалы химиялық заттар
 • Еріткіштер
 • Автоцистерналарды толтыру
 • Мұнайды химиялық қайта өңдеу
 • Қалдықтарды қайта өңдеу
 • Пластмассалар
 • Ластануды бақылау
 • Жалпы қайта өңдеуші сала
 • Сілтілік хлор
 • Қабыршақты жою
 • Аккумулятор өндірісі
 • Майда химия өнімдері
 • Хлор
 • Жабдықтар өндіріс
 • Хошиісті көмірсутек
 • Газ тазалағыштар
 • Биоотын
 • Қышқылдарды айдап қотару
 • Коммуналды мекемелер
 • Жемірлік орталар
 • Шикізаттың реакторларға берілуі
 • Жабу
 • Алкилирлеу
 • Бейорганикалық химияық заттар
 • Шикі мұнайды айдап қотару
 • Тауарды жүктеу және түсіру
 • Газды тазалау
 • Уытты заттар
 • Жанғыш сұйықтықтар
 • Күйдіргіш сода
 • Биодизель
 • Өнеркәсіптік қалдықтар
 • Автоцистернаның ішіндегісін тартып шығару
 • Изомерлеу
 • Ақпасуларды тазарту
 • Ағарту
 • Аминдік өңдеу
 • Тамақ өнімдерін қайта өңдеу
 • Резервуар паркіндегі сұйықтықтарды айдап қотару
 • Иісті жою
 • Синтетикалық отын
 • Химикаттарды айдап қотару
 • Сумен қамтамасыз ету
 • Биоөңдеу
 • Ауылшаруашылық химикаттары
 • Суды өңдеу
 • Қайт айналым
Химиялық қайта өңдеу
 • Металдарды өңдеу
 • Судық ластануы
 • Кәдеге жарату
 • Өнеркәсіптік кәсіпорын
 • Металмен жабу

ANSIMAG магнит жетегі бар, қаптамаланған герметикалық сорғылары
ANSIMAG қаптамаланған герметикалық сорғылары 121°C (250°F)  дейінгі температурады коррозиялық заттар мен еріткіштерді коррозия ошағының туындауынсыз,  қауіпсіз айдап қотаруға арналған ASME / ANSI B 73.3 өндіріс стандарттары талаптарына сай.

 • Өндіріс
 • Қара және түсті металдар
 • Қайта өңдеу
 • Мұнай мен газ
 • Су ресурстары
 • Суды өңдеу
 • Химиялық қайта өңдеу
 • Жалпысалалық нарық
 • Сумен жабдықтау және суды тарату
 • Қышқылдарды айдап қотару

Жалпысалалық нарыққа арналған стандарттан тыс моделдер
Sundyne компаниясы  белгілі бір өндіріс нормаларын талап етпейтін салаларға арнап стандарттан тыс бірнеше моделдерін жеткізеді.

km_product_2100x1610
ansimagkm_envelope_3600_50-60hz_110615ansimagkmenvelope_120315ansimag_km_cutawayansimag_km_dims

KM

Центробежные герметичные футерованные насосы с односторонним всасыванием и магнитным приводом для общей отрасли переработки химических веществ.

Эти насосы для общеотраслевого рынка выпускаются в различных типоразмерах и имеют стандартные внешние габариты для обеспечения размерной взаимозаменяемости между насосами других производителей и высоконадежными герметичными насосами Sundyne ANSIMAG с магнитным приводом без необходимости замены трубопроводов и опорных плит. Наши герметичные насосы с магнитным приводом имеют стандартные проектные характеристики и используют традиционные конструкционные материалы.

— Расход: до 34 м³/ч (147 гал/мин)
— Напор: до 43 м (140 футов)

Насосы серии KM идеально подходят для транспортировки большинства коррозионных или кислотных сред, используемых в отрасли производства химикатов особого назначения, химической и сталелитейной промышленности.


Описание товара

Напор от 10 до 140 футов от 2 до 30 м 60 Гц: от 3 до 43 м
Расход от 1 до 147 галлонов/мин от 8 до 27 м3 60 Гц: от 10 до 34 м3
Максимальная мощность от 1 до 7,5 л.с. от 1 до 5,5 кВт
Температурный диапазон от -20 до 250°F от -29 до 121°C
Количество ступеней 1
Максимальное расчетное давление корпуса насоса 150 фунтов/квадратный дюйм 10,3 бар
Стандартный срок поставки 14-18 недель
Конструкционные материалы Этилентетрафторэтилен, армированный углеродным волокном  (стандартное решение), перфторалкоксиэтилен, армированный стекловолокном (по заказу)
Доступные подшипниковые материалы Карбид кремния (стандартный материал), угольный графит (по заказу)
Давление гидроопрессовки 225 фунтов/квадратный дюйм (манометрическое давление) 15,5 бар
Максимальная вязкость 150 сСт
Объем твердых частиц Концентрация до 20% по массе с размером до 1/16″ (1,6 мм)
Информация об электродвигателе NEMA C, установка на торец и IEC B5
Тип монтажа Моноблок
Количество имеющихся гидравлических типоразмеров 3
Доступные конфигурации сальников Сальники не используются
Доступные фланцы Универсальные фланцы, соответствующие ANSI, класс 150 RF, ISO PN16 и JIS, 10 кг/см2

Тип

Горизонтальные футерованные герметичные насосы с односторонним всасыванием и магнитным приводом
Футерованные герметичные насосы Sundyne с односторонним всасыванием и магнитным приводом соответствуют требованиям стандартов ASME / ANSI B73.3 к переработке химических веществ. Эти насосы являются превосходным выбором для транспортировки высококоррозионных химических веществ, кислот, соленой воды и растворителей.

Надежный бренд

Футерованные герметичные насосы с магнитным приводом ANSIMAG
Футерованные герметичные насосы ANSIMAG соответствуют требованиям промышленных стандартов ASME / ANSI B 73.3 к безопасной перекачки коррозионных веществ и растворителей при температурах до 121°C (250°F) без возникновения очагов коррозии.

Стандарты исполнения

Нестандартные модели для общеотраслевого рынка
Компания Sundyne поставляет несколько моделей насосов нестандартной конструкции для сфер применения, не требующих соответствия определенным промышленным нормам.

Применения

 • Этанол
 • Органические химические вещества
 • Сыпучие химические вещества
 • Растворители
 • Заправка автоцистерн
 • Химическая переработка нефти
 • Переработка отходов
 • Пластмассы
 • Контроль загрязнения
 • Общая перерабатывающая отрасль
 • Щелочной хлор
 • Удаление окалины
 • Производство аккумуляторов
 • Продукция тонкой химии
 • Хлор
 • Производство оборудования
 • Ароматические углеводороды
 • Газоочистители
 • Биотопливо
 • Перекачка кислот
 • Коммунальные предприятия
 • Коррозионные среды
 • Алкилирование
 • Неорганические химические вещества
 • Перекачка сырой нефти
 • Погрузка и разгрузка товаров
 • Очистка газа
 • Токсичные вещества
 • Горючие жидкости
 • Каустическая сода
 • Биодизель
 • Промышленные отходы
 • Откачка содержимого автоцистерн
 • Изомеризация
 • Очистка сточных вод
 • Отбеливание
 • Обработка амином
 • Обработка пищевых продуктов
 • Загрязнение воды
 • Устранение запаха
 • Синтетическое топливо
 • Перекачка химикатов
 • Водоснабжение
 • Биопереработка
 • Сельскохозяйственные химикаты
 • Обработка воды
 • Циркуляция
 • Химическая переработка
 • Травление металла
 • Перекачка жидкостей из парков резервуаров
 • Утилизация
 • Промышленные предприятия
 • Покрытие металлом
 • Покрытия

Рынки

 • Производство
 • Черные и цветные металлы
 • Переработка
 • Нефть и газ
 • Водные ресурсы
 • Обработка воды
 • Химическая переработка
 • Общеотраслевой рынок
 • Водоснабжение и водораспределение
 • Перекачка кислот