kf_product_2100x1610
ansimagkf_envelope_3600_50-60hz_110615ansimagkfenvelope_120315ansimag_kf_cutawayansimag_kf_dims

KF

ASME / ANSI B73.3 стандартына сай және  химиялық заттарды өңдеуде қолданылатын магнит жетегі бар, орталықтан тепкіш, қаптамаланған герметикалық сорғылар.

Бұл сорғылар ASME / ANSI  стандарты бойынша  әртүрлі үлгі өлшемдерде шығарылады және құбыржелілері мен тіреу тақтасын алмастыру қажеттілігін тудырмай , өзге өндірушілердің сорғыларымен  және аса сенімді  магнит жетегі бар Sundyne ANSIMAG герметикалық сорғыларымен  өзара өлшемдік алмасуды қатамасыз ету үшін стандартты сыртқы ауқымға ие.

Біздің магнит жетегі бар герметикалық сорғыларымыз стандартты жобалық сипаттамаларға ие және дәстүрлі құрылым материалдарын қолданады.

— Шығын:  329 м³/сағ (1470 гал/мин) дейін
— Тегеурін: 158 м (520 фут)дейін

K Plus  сериясының сорғылары ерекше мақсатқа арналған химикаттарды  өндіруде, химиялық  және құрыш құю өнеркәсібінде қолданылатын көптеген жемірлік және қышқылдық орталарды тасымалдауға таптырмайды.

Тегеуріні  25 - 520 фут - 110 м 60 Гц:-158 м
Шығыны  5  1470 гал/мин от 1 до 275 м3 60 Гц: 1 -334 м3/сағ
Максималды қуаты 100 75
Температуралық диапазоны  -20 - 250°F  -30 - 120°C
Сатылар саны 1
Сорғы корпусының максималды есептік қысымы 350 фунт/шаршы дюйм 24 кг/см2
Стандартты жеткізу мерзімі 14 -18 апта
Құралым материалдары Этилентетрафторэтилен, көміртекпен армирленген талшық,
перфторалкоксиэтилен,шыны талшықпен армирленген  (қалақты аспаптың бөліктері),     этилентетрафторэтиленмен немесе  қапталған (корпусы) беріктігі жоғары шойын.
Қолжетімді мойынтірек  материалдары Карбид кремний, көмір графит
Гидросығымдау қысымы 525 фунт/шаршы дюйм 36 кг/см2
Максималды тұтқырлығы 200 сСт
Өнеркәсіптік стандарт ANSI/ASME
Қатты бөлшектердің көлемі  20%-ға дейін
Электр қозғалтқышы туралы ақпарат NEMA IEC
Монтаждау типі Моноблок / бөлек бекіту
Өлшем стандарттары ANSI/ASME B73.3 (B73.1 стандартының орныа)
Қолда бар гидравликалық үлгілік өлшемдер саны 7
Тығыздамалардың қолжетімді конфигурациясы Тығыздамалар пайдаланылмайды
Қолжетімді фланецтар ANSI/ASME, 150 RFкласс
ANSI/ASME, 300 RF класс

Бір жақты соратын және магнит жетегі бар, көлденең, қаптамаланған герметикалық сорғылары

Бір жақты соратын және магнит жетегі бар Sundyne  қаптамаланған герметикалық сорғылары  химиялық заттарды өңдеуге ASME / ANSI B73.3 стандарттарының талаптарына сай.Бұл сорғылар жемірлілігі жоғары химиялық заттарды, қышқылдарды, тұзды су мен еріткіштерді тасымалдау үшін тамаша таңдау болып табылады.

 • Этанол
 • Органикалық химиялық заттар
 • Сусымалы химиялық заттар
 • Еріткіштер
 • Автоцистерналарды толтыру
 • Мұнайды химиялық қайта өңдеу
 • Қалдықтарды қайта өңдеу
 • Пластмассалар
 • Ластануды бақылау
 • Жалпы қайта өңдеуші сала
 • Сілтілік хлор
 • Қабыршақты жою
 • Аккумулятор өндірісі
 • Майда химия өнімдері
 • Хлор
 • Жабдықтар өндіріс
 • Хошиісті көмірсутек
 • Газ тазалағыштар
 • Биоотын
 • Қышқылдарды айдап қотару
 • Коммуналды мекемелер
 • Жемірлік орталар
 • Шикізаттың реакторларға берілуі
 • Өнеркәсіптік кәсіпорын
 • Алкилирлеу
 • Бейорганикалық химияық заттар
 • Шикі мұнайды айдап қотару
 • Тауарды жүктеу және түсіру
 • Газды тазалау
 • Уытты заттар
 • Жанғыш сұйықтықтар
 • Күйдіргіш сода
 • Биодизель
 • Өнеркәсіптік қалдықтар
 • Автоцистернаның ішіндегісін тартып шығару
 • Изомерлеу
 • Ақпасуларды тазарту
 • Ағарту
 • Аминдік өңдеу
 • Теңізде өндіру
 • Тамақ өнімдерін қайта өңдеу
 • Судық ластануы
 • Иісті жою
 • Синтетикалық отын
 • Химикаттарды айдап қотару
 • Сумен қамтамасыз ету
 • Биоөңдеу
 • Ауылшаруашылық химикаттары
 • Суды өңдеу
 • Металмен жабу
 • Химиялық қайта өңдеу
 • Металдарды өңдеу
 • Резервуар паркіндегі сұйықтықтарды айдап қотару
 • Жабу

ANSIMAG магнит жетегі бар, қаптамаланған герметикалық сорғылары
ANSIMAG қаптамаланған герметикалық сорғылары 121°C (250°F)  дейінгі температурады коррозиялық заттар мен еріткіштерді коррозия ошағының туындауынсыз,  қауіпсіз айдап қотаруға арналған ASME / ANSI B 73.3 өндіріс стандарттары талаптарына сай.

 • Өндіріс
 • Қара және түсті металдар
 • Қайта өңдеу
 • Мұнай мен газ
 • Су ресурстары
 • Суды өңдеу
 • Химиялық заттар мен ерітінділер
 • Химиялық қайта өңдеу
 • Жалпысалалық нарық
 • Сумен жабдықтау және суды тарату
 • Қышқылдарды айдап қотару
 • Мұнайды жөнелту және қайта өңдеу

AMSE ANSI (Америкалық ұлттық стандарттау институты)
Магнит жетегі бар орталықтан тепкіш герметикалық сорғылар моделдері Америкалық инженер-механиктер қоғамы(ASME)  мен Америкалық ұлттық  стандарттау институтының  химиялық заттарды өндіруге қатысты стандарттарының(ANSI) B73.3 талаптарына сай. Біздің химиялық және мұнай- химиялық өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін тапсырыс берушілеріміз  көптеген жылдар бойы Sundyne сорғыларын күрделі және қауіпті орталарды айдап қотару үшін қолдануда.

kf_product_2100x1610
ansimagkf_envelope_3600_50-60hz_110615ansimagkfenvelope_120315ansimag_kf_cutawayansimag_kf_dims

KF

Центробежные футерованные герметичные насосы с односторонним всасыванием и магнитным приводом, соответствующие стандарту ASME / ANSI B73.3 и используемые в переработке химических веществ.

Эти насосы по стандарту ASME / ANSI выпускаются в различных типоразмерах и имеют стандартные внешние габариты для обеспечения размерной взаимозаменяемости между насосами других производителей и высоконадежными герметичными насосами Sundyne ANSIMAG с магнитным приводом без необходимости замены трубопроводов и опорных плит. Наши герметичные насосы с магнитным приводом имеют стандартные проектные характеристики и используют традиционные конструкционные материалы.

— Расход: до 329 м³/ч (1470 гал/мин)
— Напор: до 158 м (520 футов)

Насосы серии KF идеально подходят для транспортировки большинства коррозионных и кислотных сред, используемых в отрасли производства химикатов особого назначения, химической и сталелитейной промышленности.


Описание товара

Напор от 25 до 520 футов от 6 до 110 м 60 Гц: от 8 до 158 м
Расход от 5 до 1470 гал/мин от 1 до 275 м3 60 Гц: от 1 до 334 м3
Максимальная мощность 100 75
Температурный диапазон от -20 до 250°F от -30 до 120°C
Количество ступеней 1
Максимальное давление корпуса насоса 350 фунтов/квадратный дюйм 24 кг/см2
Стандартный срок поставки 14 -18 недель
Конструкционные материалы Этилентетрафторэтилен, армированный углеродным волокном (части крыльчатки),
высокопрочный чугун, покрытый этилентетрафторэтиленом (корпус)
Доступные подшипниковые материалы Карбид кремния, угольный графит
Давление гидроопрессовки 525 фунтов/квадратный дюйм 36 кг/см2
Максимальная вязкость 200 сСт
Промышленный стандарт ANSI/ASME
Объем твердых частиц до 20%
Информация об электродвигателе NEMA IEC
Тип монтажа Моноблок / раздельное крепление
Стандарты на размеры ANSI/ASME B73.3 (замена стандарта B73.1)
Количество гидравлических типоразмеров 7
Доступные конфигурации сальников Сальники не используются
Доступные фланцы ANSI/ASME, класс 150 RF,
ANSI/ASME, класс 300 RF

Тип

Горизонтальные футерованные герметичные насосы с односторонним всасыванием и магнитным приводом
Герметичные футерованные насосы Sundyne с односторонним всасыванием и магнитным приводом соответствуют требованиям стандартов ASME / ANSI B73.3 к переработке химических веществ. Эти насосы являются превосходным выбором для транспортировки высококоррозионных химических веществ, кислот, соленой воды и растворителей.

Надежный бренд

Футерованные герметичные насосы с магнитным приводом ANSIMAG
Футерованные герметичные насосы ANSIMAG соответствуют требованиям промышленных стандартов ASME / ANSI B 73.3 к безопасной перекачки коррозионных веществ и растворителей при температурах до 121°C (250°F) без возникновения очагов коррозии.

Стандарты исполнения

AMSE ANSI (Американский государственный институт по стандартизации)
Модели герметичных центробежных насосов с магнитным приводом соответствуют требованиям стандартов Американского общества инженеров-механиков (ASME) и Американского государственного института по стандартизации (ANSI) B73.3, касающихся производства химических веществ. Наши заказчики, работающие в химической и нефтехимической промышленности, уже много лет используют насосы Sundyne для перекачки сложных и опасных сред.

Применения

 • Этанол
 • Органические химические вещества
 • Сыпучие химические вещества
 • Растворители
 • Заправка автоцистерн
 • Химическая переработка нефти
 • Переработка отходов
 • Пластмассы
 • Контроль загрязнения
 • Общая перерабатывающая отрасль
 • Щелочной хлор
 • Удаление окалины
 • Производство аккумуляторов
 • Продукция тонкой химии
 • Хлор
 • Производство оборудования
 • Ароматические углеводороды
 • Газоочистители
 • Биотопливо
 • Перекачка кислот
 • Коммунальные предприятия
 • Коррозионные среды
 • Алкилирование
 • Неорганические химические вещества
 • Перекачка сырой нефти
 • Погрузка и разгрузка товаров
 • Очистка газа
 • Токсичные вещества
 • Горючие жидкости
 • Каустическая сода
 • Биодизель
 • Промышленные отходы
 • Откачка содержимого автоцистерн
 • Изомеризация
 • Очистка сточных вод
 • Отбеливание
 • Обработка амином
 • Морская добыча
 • Обработка пищевых продуктов
 • Покрытия
 • Устранение запаха
 • Синтетическое топливо
 • Перекачка химикатов
 • Водоснабжение
 • Биопереработка
 • Сельскохозяйственные химикаты
 • Обработка воды
 • Циркуляция
 • Химическая переработка
 • Травление металла
 • Перекачка жидкостей из парков резервуаров
 • Загрязнение воды
 • Промышленные предприятия
 • Покрытие металлом

Рынки

 • Производство
 • Черные и цветные металлы
 • Переработка
 • Нефть и газ
 • Водные ресурсы
 • Обработка воды
 • Химические вещества и растворы
 • Химическая переработка
 • Общеотраслевой рынок
 • Водоснабжение и водораспределение
 • Перекачка кислот
 • Отгрузка и обработка нефти