kplus_2100x1610
ansimagkplus_envelope_3600_50-60hz_110615ansimagkplusenvelope_120215

K PLUS

K Plus  сериясының сорғылары – ASME / ANSI B73.3 стандартына сай және химиялық заттарды өңдеуде қолданылатын орталықтан тепкіш, қаптамаланған, бір жақты соратын, магнит жетегі бар герметикалық сорғылары.

Бұл сорғылар ASME / ANSI  стандарты бойынша  әртүрлі үлгі өлшемдерде шығарылады және құбыржелілері мен тіреу тақтасын алмастыру қажеттілігін тудырмай , өзге өндірушілердің сорғыларымен  және аса сенімді  магнит жетегі бар Sundyne ANSIMAG герметикалық сорғыларымен  өзара өлшемдік алмасуды қатамасыз ету үшін стандартты сыртқы ауқымға ие.

Біздің магнит жетегі бар герметикалық сорғыларымыз стандартты жобалық сипаттамаларға ие және дәстүрлі құрылым материалдарын қолданады.

— Шығыны 153 м³/сағ (675 гал/мин) дейін
— Тегеуріні 97 м (320 фут) дейін

K Plus  сериясының сорғылары ерекше мақсатқа арналған химикаттарды  өндіруде, химиялық  және құрыш құю өнеркәсібінде қолданылатын көптеген жемірлік және қышқылдық орталарды тасымалдауға таптырмайды.

Тегеуріні 8- 320 фут  2 - 67 м 60 Гц:  2,5 - 97 м
Шығыны  5 -675 гал/мин  1 - 125 м3/сағ 60 Гц:  1 -153 м3/сағ
Максималды қуаты 30 22
Температуралық диапазоны  -20 - 250°F  -30 - 120°C -120°F - 250°F ( -84°C - 120°C)
Сатылар саны 1
Сорғы корпусының максималды есептік қысымы 285 фунт/шаршы дюйм 19,3 кг/см2
Стандартты жеткізу мерзімі 14-18 апта
Құралым материалдары Этилентетрафторэтилен, көміртекпен армирленген талшық,
перфторалкоксиэтилен,шыны талшықпен армирленген  (қалақты аспаптың бөліктері),     этилентетрафторэтиленмен немесе перфторалкоксиэтиленмен қапталған (корпусы) беріктігі жоғары шойын.
Қолжетімді мойынтірек  материалдары Карбид кремний, көмір графит
Гидросығымдау қысымы 430 фунт/шаршы дюйм 30 кг/см2
Максималды тұтқырлығы 200 сСт
Өнеркәсіптік стандарт ANSI/ASME
Қатты бөлшектердің көлемі  20%-ға дейін
Электр қозғалтқышы туралы ақпарат NEMA IEC
Монтаждау типі Моноблок / бөлек бекіту
Өлшем стандарттары ANSI B73.3,
ISO 2858,
JIS B8313 (B73.1 стандартының орнына )
Қолда бар гидравликалық үлгілік өлшемдер саны 8
Тығыздамалардың қолжетімді конфигурациясы Тығыздамалар пайдаланылмайды
Қолжетімді фланецтар ANSI/ASME,  150 RF класы

 

Бір жақты соратын және магнит жетегі бар, көлденең, қаптамаланған герметикалық сорғылары

Бір жақты соратын және магнит жетегі бар Sundyne  қаптамаланған герметикалық сорғылары  химиялық заттарды өңдеуге ASME / ANSI B73.3 стандарттарының талаптарына сай.Бұл сорғылар жемірлілігі жоғары химиялық заттарды, қышқылдарды, тұзды су мен еріткіштерді тасымалдау үшін тамаша таңдау болып табылады.

 • Этанол
 • Органикалық химиялық заттар
 • Су айналымы
 • Сусымалы химиялық заттар
 • Еріткіштер
 • Тұзды ерітінділерді айдау
 • Мұнайды химиялық қайта өңдеу
 • Қалдықтарды қайта өңдеу
 • Пластмассалар
 • Бутанды айдап қотару
 • Ластануды бақылау
 • Көмекші беріс
 • Жалпы қайта өңдеуші сала
 • Сілтілік хлор
 • Аккумулятор өндірісі
 • Тұзды ерітінділер
 • Майда химия өнімдері
 • Мұнай өнімдерін өндіру және қайта өңдеу
 • Хлор
 • Ультратаза су
 • Қышқылдарды айдап қотару
 • Коммуналды мекемелер
 • Шикізаттың реакторларға берілуі
 • Жемірлік орталар
 • Тұзды ерітінділерді кәдеге жарату
 • Бейорганикалық химияық заттар
 • Тауарды жүктеу және түсіру
 • Уытты заттар
 • Күйдіргіш сода
 • Өнеркәсіптік қалдықтар
 • Ақпасуларды тазарту
 • Ағарту
 • Аминдік өңдеу
 • Теңізде өндіру
 • Химикаттарды айдап қотару
 • Сумен қамтамасыз ету
 • Ауылшаруашылық химикаттары
 • Су
 • Суды өңдеу
 • Айналыс
 • Подпитка системы циркуляции реактора
 • Химиялық қайта- өңдеу
 • Қалдықтарды қайта өңдеу
 • Металдарды өңдеу
 • Резервуар паркіндегі сұйықтықтарды айдап қотару
 • Судық ластануы
 • Өнеркәсіптік кәсіпорын
 • Металмен жабу
 • Тұзды ерітіндімен өңдеу
 • Жабу
 • Минералды шикізатты өңдеу

ANSIMAG магнит жетегі бар, қаптамаланған герметикалық сорғылары
ANSIMAG қаптамаланған герметикалық сорғылары 121°C (250°F)  дейінгі температурады коррозиялық заттар мен еріткіштерді коррозия ошағының туындауынсыз,  қауіпсіз айдап қотаруға арналған ASME / ANSI B 73.3 өндіріс стандарттары талаптарына сай.

Жапон өндіріс стандарттары (JIS)
Жапон өндіріс стандарттар (JIS)  Жапониядағы өнеркәсіптік операцияларға талаптарды орнатады.

ISO (Халықаралық стандарттау ұйымы)
Орталықтан тепкіш  Sundyne сорғылары  Халықаралық стандарттау ұйымының мұнай мен газ өндіру, өңдеу, химиялық және мұнай-химиялық операцияларға қатысты  ISO 13709 стандартының талаптарына сай.
AMSE ANSI (Америкалық ұлттық стандарттау институты)
Магнит жетегі бар орталықтан тепкіш герметикалық сорғылар моделдері Америкалық инженер-механиктер қоғамы(ASME)  мен Америкалық ұлттық  стандарттау институтының  химиялық заттарды өндіруге қатысты стандарттарының(ANSI) B73.3 талаптарына сай. Біздің химиялық және мұнай- химиялық өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін тапсырыс берушілеріміз  көптеген жылдар бойы Sundyne сорғыларын күрделі және қауіпті орталарды айдап қотару үшін қолдануда.

kplus_2100x1610
ansimagkplus_envelope_3600_50-60hz_110615ansimagkplusenvelope_120215

K PLUS

Насосы серии K Plus – это центробежные футерованные герметичные насосы с односторонним всасыванием и магнитным приводом, соответствующие стандарту ASME / ANSI B73.3 и используемые в переработке химических веществ.

Эти насосы по стандарту ASME / ANSI выпускаются в различных типоразмерах и имеют стандартные внешние габариты для обеспечения размерной взаимозаменяемости между насосами других производителей и высоконадежными герметичными насосами Sundyne ANSIMAG с магнитным приводом без необходимости замены трубопроводов и опорных плит. Наши герметичные насосы с магнитным приводом имеют стандартные проектные характеристики и используют традиционные конструкционные материалы.

— Расход до 153 м³/ч (675 гал/мин)
— Напор до 97 м (320 футов)

Насосы серии K Plus идеально подходят для транспортировки большинства коррозионных и кислотных сред, используемых в отрасли производства химикатов особого назначения, химической и сталелитейной промышленности.


Описание товара

Напор от 8 до 320 футов от 2 до 67 м 60 Гц: от 2,5 до 97 м
Объемный расход от 5 до675 гал/мин от 1 до125 м3 60 Гц: от 1 до153 м3
Максимальная мощность 30 22
Температурный диапазон от -20 до250°F от -30 до 120°C от -120°F до 250°F (от -84°C до 120°C)
Количество ступеней 1
Максимальное расчетное давление корпуса насоса 285 фунтов/квадратный дюйм 19,3 кг/см2
Стандартный срок поставки 14-18 недель
Конструкционные материалы Этилентетрафторэтилен, армированный углеродным волокном,
перфторалкоксиэтилен, армированный стекловолокном (части крыльчатки),
высокопрочный чугун, покрытый этилентетрафторэтиленом или перфторалкоксиэтиленом (корпус)
Доступные подшипниковые материалы Карбид кремния, угольный графит
Давление гидроопрессовки 430 фунтов/квадратный дюйм 30 кг/см2
Максимальная вязкость 200 сСт
Промышленный стандарт ANSI/ASME
Объем твердых частиц до 20%
Информация об электродвигателе NEMA IEC
Тип монтажа Моноблок / раздельное крепление
Стандарты на размеры ANSI B73.3,
ISO 2858,
JIS B8313 (замена стандарта B73.1)
Количество имеющихся гидравлических типоразмеров 8
Доступные конфигурации сальников Сальники не используются
Доступные фланцы ANSI/ASME, класс 150 RF

Тип

Горизонтальные футерованные герметичные насосы с односторонним всасыванием и магнитным приводом
Футерованные герметичные насосы Sundyne с односторонним всасыванием и магнитным приводом соответствуют требованиям стандартов ASME / ANSI B73.3 к переработке химических веществ. Эти насосы являются превосходным выбором для транспортировки высококоррозионных химических веществ, кислот, соленой воды и растворителей.

Надежный бренд

Футерованные герметичные насосы с магнитным приводом ANSIMAG
Футерованные герметичные насосы ANSIMAG соответствуют требованиям промышленных стандартов ASME / ANSI B 73.3 к безопасной перекачки коррозионных веществ и растворителей при температурах до 121°C (250°F) без возникновения очагов коррозии.

Стандарты исполнения

Японские промышленные стандарты (JIS)
Японские промышленные стандарты (JIS) устанавливают требования к промышленным операциям в Японии
ISO (Международная организация по стандартизации)
Центробежные насосы Sundyne соответствуют требованиям стандартов Международной организации по стандартизации ISO 13709, касающихся добычи нефти и газа, переработки, химических и нефтехимических операций.
AMSE ANSI (Американский государственный институт по стандартизации)
Модели герметичных центробежных насосов с магнитным приводом соответствуют требованиям стандартов Американского общества инженеров-механиков (ASME) и Американского государственного института по стандартизации (ANSI) B73.3, касающихся производства химических веществ. Наши заказчики, работающие в химической и нефтехимической промышленности, уже много лет используют насосы Sundyne для перекачки сложных и опасных сред.

Применения

 • Этанол
 • Органические химические вещества
 • Циркуляция воды
 • Сыпучие химические вещества
 • Растворители
 • Закачка соляных растворов
 • Химическая переработка нефти
 • Переработка отходов
 • Пластмассы
 • Перекачка бутана
 • Контроль загрязнения
 • Вспомогательная подача
 • Общая перерабатывающая отрасль
 • Щелочной хлор
 • Производство аккумуляторов
 • Соляные растворы
 • Продукция тонкой химии
 • Производство и переработка нефтепродуктов
 • Хлор
 • Ультрачистая вода
 • Перекачка кислот
 • Коммунальные предприятия
 • Подача сырья к реакторам
 • Коррозионные среды
 • Утилизация соляных растворов
 • Неорганические химические вещества
 • Погрузка и разгрузка товаров
 • Токсичные вещества
 • Каустическая сода
 • Промышленные отходы
 • Очистка сточных вод
 • Отбеливание
 • Обработка амином
 • Морская добыча
 • Перекачка химикатов
 • Водоснабжение
 • Сельскохозяйственные химикаты
 • Вода
 • Обработка воды
 • Циркуляция
 • Подпитка системы циркуляции реактора
 • Химическая переработка
 • Переработка отходов
 • Травление металла
 • Перекачка жидкостей из парков резервуаров
 • Загрязнение воды
 • Промышленные предприятия
 • Покрытие металлом
 • Обработка соляным раствором
 • Покрытия
 • Переработка минерального сырья